กิจกรรมระดุมทุน

huntingdons_fundraiser_australias

ยิม 301 มีความภาคภูมิใจในการสนับสนุนกิจกรรมการระดมทุนเพื่อการรักษาโรคของฮันติงตัน ในรัฐ NSW ประเทศออสเตรเลีย